Opið:  Mán-Fim 8:00 -16:00   Fös 9:00-15:00     |     Sími: 581 3888  

Logo

Forsíða  |   Bílamálun   |   Réttingar   |   Tjónaskoðun   |   Um Okkur   

Bílamálun

Við búum að gríðarlegri reynslu og kunnáttu í bílamálun þar sem þjónusta og fagmennska eru í fyrirúmi. Hjá okkur starfa einungis faglærðir aðillar!

Sprautum og málum allar gerði bíla, stærri og smærri.
Hafðu samband og kynntu þér möguleikana betur.

Verkstæðið okkar er BGS vottað og 5 stjörnu vekstæði sem tryggir þér hámarksgæði og þjónustu.


 

Cabas tjónaskoðun

Cabas er tjónamatskerfi sem viðgerðarverkstæði nota til að reikna út kostnað viðgerðar. Þegar verkstæði er merkt á þennan hátt getur tjónþoli snúið sér beint til verkstæðisins og látið meta umfang tjónsins um leið og viðgerðartími er pantaður. Verkstæðið sér síðan um að koma upplýsingum um tjónið til félagsins.

BGS vottaður þjónustuaðilli

BGS verkstæði eru tekin út af BSI á Íslandi á 6 mánaða fresti. BGS staðallinn fyrir málningar- og réttingarverkstæði er unninn upp úr tveimur breskum stöðlum og fellur undir kröfur ISO 9001 staðalsins.

5 stjörnu-verkstæði frá SJÓVÁ

Verkstæðið er reglulega tekið út af faggiltum skoðunaraðila til að sannreyna að verkstæði vinni í samræmi við gæðakerfið sitt.

Verkstæðið hefuri virkt innra eftirlit og vinnur eftiri verkbeiðnakerfi.

Fagmenntaðir meistarar bílgreina eru ábyrgir fyrir viðgerðum.

     »  HÖNNUN OG UPPSETNING G